Utilizatori Online
Translator
Archive
March 2015
M T W T F S S
« Apr «-»  
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Sondaj

Ce parere aveti despre ACT VIDRA

View Results

Loading ... Loading ...
Cauta in Pagini Aurii.ro
Categorii
 • Sedinta A.C.T VIDRA -14.03.2010 April 5, 2010
  Asociaţia Crescătorilor de Taurine Comuna Vidra Judeăţul Alba Data 14. 03. 2010 ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR   ASOCIAŢIEI   CRESCĂTORILOR    DE TAURINE   VIDRA Se deschid lucrărilor Adunării Generale a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine Vidra , care se desfăşoară în data de     14.03 2010 ora 14 la căminul cultural din com Vidra. Participanţi sunt  membri […]
  admin
 • Subventii April 5, 2010
  HOTARAREA nr.1.853 din 22 decembrie 2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol versiune pentru print Textul actului publicat in M.Of. nr. 21/10 ian. 2006In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 11 alin. (2) din Legea zoo […]
  admin
 • Asociatii April 5, 2010
  LEGEA nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii versiune pentru print Textul actului publicat in M.Of. nr. 656/25 iul. 2005Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, adoptata in temeiul […]
  admin
 • Producatori April 5, 2010
  PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEGE privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole versiune pentru print Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. – Producatorii agricoli, silvici si piscicoli, la libera lor initiativa, se pot asocia si […]
  admin
 • Clasificare Carcase April 5, 2010
  HOTARAREA nr.1.829 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine versiune pentru print Textul actului publicat in M.Of. nr. 11/5 ian. 2006In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezent […]
  admin
 • Concesionari April 5, 2010
  HOTARAREA nr.1.845 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea concesionarii unor activitati din domeniul ameliorarii si reproductiei animalelor versiune pentru print Textul actului publicat in M.Of. nr. 21/10 ian. 2006In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Articol unic. – (1) Se aproba concesionare […]
  admin

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL
LEGE privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

versiune pentru print

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 • Art. 1. – Producatorii agricoli, silvici si piscicoli, la libera lor initiativa, se pot asocia si constitui grupuri de producatori, cu personalitate juridica, bazate pe unitatea de interes si actiune a grupului, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.
 • Art. 2. – Grupurile de producatori sunt persoane juridice cu scop lucrativ si gestiune economica proprie, avand dimensiunile si criteriile stabilite prin normele metodologice.
 • Art. 3. – (1) Grupurile de producatori se conduc pe baza unui statut propriu aprobat de adunarea generala.

(2) Statutul cadru al grupului de producatori se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

 • Art. 4. – (1) Statul sprijina activitatea de constituire si functionare a grupurilor de producatori, prin surse financiare

interne si externe, in conditiile legii.
(2) Grupurile de producatori nu pot beneficia de dubla finantare publica pentru aceeasi activitate.

 • Art. 5. – Obiectul de activitate al grupului de producatori este:

a) stabilirea unei strategii de piata, in scopul echilibrarii raportului cerere-oferta, a eliminarii marilor variatii de pret al produselor pe piata, precum si garantarii unor venituri certe si echitabile producatorilor;
b) adaptarea in comun a structurii productiei la cerintele pietei;
c) stabilirea unor reguli unitare de productie, obligatorii
pentru toti membrii producatori ai grupului, prin care sa se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerintelor pietei, precum si protectia si conservarea calitatii mediului;
d) elaborarea si aplicarea unitara a unor reguli comerciale specifice fiecarei categorii de produs sau grupe de produse;
e) comercializarea productiei membrilor grupului de producatori.

 • Art. 6. – Produsele agricole, silvice si piscicole, pentru care se pot constitui grupuri de producatori, potrivit prezentei legi, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si

dezvoltarii rurale.

 • Art. 7. – (1) Calitatea de membru al unui grup de producatori poate fi dobandita de catre orice producator agricol, silvic sau piscicol, care este detinator legal al bazei de productie si isi declara in scris intentia de a comercializa productia agricola, silvica sau piscicola proprie, ca grup de producatori, in conformitate cu

prevederile actului constitutiv al acestuia.
(2) Producatorii care au dobandit calitatea de membri ai grupului de producatori, se pot retrage din grup, renuntand la
calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz, a carui durata, pentru a conferi stabilitate grupului, se stabileste in functie de produs sau grupa de produse, prin actul constitutiv al grupului
de producatori.

 • Art. 8. – Membrii grupului de producatori au urmatoarele indatoriri:

a) sa respecte si sa aplice regulile adoptate de grupul de producatori cu privire la productie si masurile luate pentru
protectia mediului;
b) sa comercializeze, prin intermediul grupului de producatori, intreaga productie destinata valorificarii;
c) sa achite obligatia financiara fata de grupul de producatori;
d) sa fie penalizati pentru neplata obligatiilor prevazute prin statut.

 • Art. 9. – (1) Pentru recunoastere, grupul de producatori solicita un aviz, dupa caz, directiilor pentru agricultura si

dezvoltare rurala, directiilor teritoriale de regim silvic si vanatoare
4
sau filialelor teritoriale ale Inspectiei Piscicole din subordinea
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in a caror
raza de competenta isi au sediul administrativ.
(2) Avizele de recunoastere pentru grupurile de producatori
se inregistreaza intr-un registru special deschis de catre autoritatea
desemnata sa le elibereze, conform specificului activitatii.
(3) Documentele necesare pentru obtinerea avizului de
recunoastere se stabilesc prin normele metodologice.

 • Art. 10. – Grupurile de producatori care valorifica doua sau

mai multe produse, pot fi recunoscute daca realizeaza cumulativ
dimensiunile si criteriile stabilite.

 • Art. 11. – Grupurile de producatori pot fuziona sau se pot

diviza pastrandu-si recunoasterea ca grup de producatori cu
respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite.

 • Art. 12. – Avizul de recunoastere a grupului de producatori

poate fi retras, de catre autoritatea emitenta, printr-o decizie de
retragere a recunoasterii grupului de producatori, in urmatoarele
cazuri:
a) nu mai are dimensiunea si nu mai sunt indeplinite criteriile
de recunoastere;
b) avizul de recunoastere a fost obtinut prin prezentarea de
date neconforme realitatii;
c) in activitatea sa, grupul de producatori nu respecta
dimensiunile si criteriile care au stat la baza eliberarii avizului de
recunoastere;
d) nu isi respecta obligatiile fata de membrii grupului de
producatori.
5

 • Art. 13. – Modelul avizului de recunoastere si al deciziei de

retragere a recunoasterii grupului de producatori sunt aprobate prin
normele metodologice.

 • Art. 14. – Grupul de producatori care a beneficiat, conform

art. 4, de sprijin financiar si a utilizat acest sprijin in alt scop decat
cel pentru care i-a fost acordat, este obligat la restituirea integrala a
sprijinului financiar de care a beneficiat, inclusiv a dobanzilor
legale aferente.

 • Art. 15. – (1) Responsabilitatea verificarii indeplinirii

conditiilor de recunoastere a grupului de producatori, precum si a
modului de utilizare a sprijinului financiar, revine personalului
autoritatilor emitente desemnate pentru eliberarea avizului de
recunoastere.
(2) Activitatea personalului mentionat la alin.(1) este
controlata periodic de Directia de inspectii din cadrul Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

 • Art. 16. – Grupurile de producatori dispun de conducere,

infrastructura si toate conditiile necesare pentru realizarea
obiectivelor prevazute prin actul constitutiv.

 • Art. 17. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in

vigoare a prezentei legi, se vor emite normele metodologice de
aplicare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale.
6
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu
respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76
alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR
PRESEDINTELE
SENATULUI
Valer Dorneanu Nicolae Vacaroiu
Bucuresti, 2
3 iunie 2004
Nr. 277

 • ORDONANTA nr.37 din 14 iulie 2005

privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice
Textul actului publicat in M.Of. nr. 652/22 iul. 2005In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

 • CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 • Art. 1. – (1) Producatorii agricoli si silvici organizati in societati comerciale, societati agricole sau in alte forme de asociere in agricultura, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, sau in orice alta forma de asociere conform legislatiei in vigoare pot fi recunoscuti ca grupuri de producatori, daca au ca principal scop valorificarea productiei membrilor asociati si indeplinesc conditiile stabilite prin prezenta ordonanta.

(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producatori si alte societati agricole sau organizatii de producatori decat cele prevazute la alin. (1), daca indeplinesc si respecta conditiile de recunoastere prevazute de prezenta ordonanta.

 • Art. 2. – In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) producator – persoana fizica sau juridica care isi valorifica productia proprie in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
b) grup de producatori – o asociere de producatori agricoli (uniune) care are ca scop identificarea pietelor de desfacere, adaptarea productiei si valorificarea acesteia in functie de necesitatile pietei, urmarind asigurarea calitatii produselor, concentrarea ofertei si aprovizionarea ritmica a pietei;
c) valoarea productiei comercializate – valoarea fara TVA a productiei realizate de membrii grupului de producatori si valorificate prin intermediul acestuia.

 • Art. 3. – Grupurile de producatori sunt persoane juridice de drept privat care indeplinesc conditiile si criteriile prevazute la art. 4-6.
 • CAPITOLUL II

Recunoasterea functionarii de catre autoritatea competenta

 • Art. 4. – (1) Grupurile de producatori pot sa solicite de la autoritatea competenta a statului recunoasterea sau recunoasterea preliminara, dupa caz.

(2) Autoritatea competenta a statului este Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

 • Art. 5. – Grupurile de producatori functioneaza si pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.
 • Art. 6. – (1) Principalele criterii de recunoastere a grupului de producatori sunt:

a) indeplineste conditiile minime de recunoastere privind numarul de membri si valoarea productiei comercializate in comun, prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante;
b) permite membrilor sai sa beneficieze de asistenta tehnica privind tehnologiile de cultura si protectia mediului;
c) dispune de conducere si mijloace tehnice care ii permit sa asigure managementul comercial si bugetar pentru functionarea grupului.
(2) Perioada minima de functionare a grupului de producatori, in conditiile prezentei ordonante, nu poate fi mai mica de un an.

 • CAPITOLUL III

Aviz de recunoastere/retragere

 • Art. 7. – (1) Avizul de recunoastere preliminara se solicita de grupurile de producatori in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.

(2) Recunoasterea definitiva se acorda in termen de 3-5 ani.

 • Art. 8. – (1) Avizul de recunoastere se elibereaza in termen de maximum 3 luni de la data depunerii cererii de recunoastere.

(2) Respingerea cererii de recunoastere se comunica solicitantului in scris, motivat, in termen de 30 de zile.

 • Art. 9. – Responsabilitatea verificarii indeplinirii criteriilor si conditiilor de recunoastere a grupului de producatori, precum si a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autoritatii competente a statului, care elibereaza avizul de recunoastere.
 • Art. 10. – Modelul avizului de recunoastere si de recunoastere preliminara si cel al deciziei de retragere a recunoasterii grupului de producatori se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.
 • Art. 11. – Avizul de recunoastere a grupului de producatori poate fi retras de catre autoritatea emitenta printr-o decizie de retragere a recunoasterii grupului de producatori, in cazul in care:

a) nu mai sunt indeplinite criteriile de recunoastere privind numarul de membri si valoarea produselor comercializate;
b) avizul de recunoastere a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitatii;
c) nu isi respecta obligatiile fata de membrii grupului de producatori.

 • CAPITOLUL IV

Obiectul de activitate si functionare

 • Art. 12. – Grupurile de producatori functioneaza pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generala.
 • Art. 13. – Obiectul de activitate al grupurilor de producatori consta in:

a) identificarea pietelor de desfacere si propunerea planificarii productiei membrilor conform cererii pietei, in conditii de calitate, conform standardelor de comercializare in vigoare;
b) plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii grupului de producatori;
c) aplicarea unor reguli unitare de calitate a productiei pentru toti membrii grupului;
d) aprovizionarea in comun cu materiale si servicii pentru membrii grupului;
e) asigurarea utilizarii tehnicilor de productie, a modalitatilor de gestiune a deseurilor, care sa nu dauneze mediului, in special pentru protectia apei, solului si a peisajului natural.

 • Art. 14. – (1) Calitatea de membru al unui grup de producatori poate fi dobandita de catre orice producator agricol sau silvic care detine legal o baza de productie si isi declara in scris intentia de a comercializa productia agricola ori silvica proprie in cadrul unui grup de producatori si plateste cotizatia, in conformitate cu statutul.

(2) Producatorii care au dobandit calitatea de membru al grupului de producatori se pot retrage din grup, renuntand la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz a carui durata, stabilita prin statut, difera in functie de produs sau grupa de produse.

 • Art. 15. – Membrii grupului de producatori au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte si sa aplice hotararile adoptate de conducerea grupului de producatori cu privire la normele de productie, conditiile de valorificare si protectia mediului;
b) sa valorifice, prin intermediul grupului de producatori, procentul stabilit in statut, dar nu mai putin de 75din productia destinata valorificarii.

 • Art. 16. – Grupurile de producatori pot fuziona in cadrul aceleiasi grupe de produse sau se pot diviza, pastrandu-si recunoasterea ca grup de producatori, cu respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectiva de produse.
 • CAPITOLUL V

Avantaje financiare

 • Art. 17. – (1) Grupurile de producatori pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si pot solicita eliberarea acestuia in numele membrilor lor, cu acordul scris al acestora.

(2) Destinatia, modul si conditiile de acordare a sprijinului financiar se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
(3) Grupurile de producatori pot beneficia de credite de investitii acordate de la bugetul de stat, pe baza unor programe de finantare, potrivit legislatiei in vigoare.
(4) La accesarea programelor de finantare pentru investitii, grupul de producatori poate beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecarui membru, astfel:
a) integral, daca are pana la 10 membri;
b) 70din fondul aferent numarului total de membri, daca are intre 10 si 20 de membri;
c) 50din fondul aferent numarului total de membri, daca are intre 20 si 50 de membri;
d) 25din fondul aferent numarului total de membri, daca are peste 50 de membri.

 • Art. 18. – Grupurile de producatori nu pot beneficia de dubla finantare publica pentru aceeasi activitate.
 • CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 • Art. 19. – Normele de aplicare a prezentei ordonante se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
 • Art. 20. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.580 din 30 iunie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.
 • Art. 21. – Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL
L E G E

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru
comercializarea produselor agricole si silvice
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.37 din 14 iulie 2005
privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru
comercializarea produselor agricole si silvice, adoptata in temeiul art.1
pct.IV.9 din Legea nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.652
din 22 iulie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

 • ORDONANTA

privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de
producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice”
2. Articolul 1 se abroga.
3. Dupa articolul 1 se introduc trei articole noi, articolele
11 – 13, cu urmatorul cuprins:

 • “Art.11. – Prezenta ordonanta stabileste cadrul legal al functionarii

si recunoasterii grupurilor si organizatiilor de producatori, care au ca
scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice ale
membrilor.
2

 • Art.12. – (1) In conformitate cu prevederile prezentei ordonante,

pot fi recunoscute ca grupuri de producatori persoanele juridice
constituite din producatori agricoli si silvici daca indeplinesc si respecta
conditiile de recunoastere prevazute de prezenta ordonanta.
(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producatori sau ca organizatii
de producatori urmatoarele forme juridice:
a) societati comerciale, conform Legii nr.31/1990, republicata;
b) societati agricole si alte forme de asociere in agricultura,
conform Legii nr.36/1991;
c) asociatii si fundatii, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 246/2005;
d) cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole
nr.566/2004;
e) orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in
vigoare.

 • Art.13. – Pentru a beneficia de avantaje financiare in cadrul

organizarii comune de piata dupa integrarea Romaniei in Uniunea
Europeana, persoanele juridice mentionate la art.12 alin.(2) care
activeaza in sectorul fructe si legume si au ca scop comercializarea in
comun a productiei membrilor, vor fi recunoscute ca organizatii de
producatori sau ca grupuri de producatori recunoscute preliminar,
conform criteriilor stabilite in normele de aplicare a prezentei
ordonante.”
4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
“Art.2. – In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de
mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) producator – persoana fizica sau juridica care isi valorifica
productia proprie in conformitate cu prevederile prezentei ordonante;
b) grup de producatori – orice persoana juridica recunoscuta de
catre autoritatea competenta a statului in conformitate cu prevederile
prezentei ordonante;
c) organizatie de producatori – orice persoana juridica prevazuta la
art.12 alin.(2), care activeaza in domeniul fructelor si legumelor, este
constituita exclusiv din producatori agricoli, are ca scop comercializarea
productiei membrilor si indeplineste conditiile de recunoastere;
d) grup de producatori recunoscut preliminar – orice persoana
juridica prevazuta la art.12 alin.(2), care activeaza in domeniul fructelor
3
si legumelor, este constituita exclusiv din producatori agricoli si are ca
scop comercializarea productiei membrilor, dar care nu indeplineste
conditiile de recunoastere ca organizatie de producatori;
e) recunoastere – drept dobandit de catre persoanele juridice
prevazute la art.12 alin.(2), care indeplinesc conditiile de recunoastere
prevazute de prezenta ordonanta ca grup de producatori sau ca
organizatie de producatori;
f) recunoastere preliminara – drept dobandit de catre persoanele
juridice prevazute la art.12 alin.(2), care nu indeplinesc conditiile de
recunoastere ca organizatie de producatori, au aprobat un plan de
recunoastere si beneficiaza de o perioada de tranzitie;
g) valoarea productiei comercializate – valoarea fara TVA a
productiei realizate de membrii grupului sau ai organizatiei de
producatori si valorificata prin intermediul acestora.”
5. Articolul 3 se abroga.
6. Dupa articolul 3 se introduce un articol nou, articolul 31, cu
urmatorul cuprins:

 • “Art.31 – In conditiile prezentei ordonante autoritatea competenta a

statului este Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.”
7. Titlul Capitolului II va avea urmatorul cuprins:

 • CAPITOLUL II

Recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de
producatori”
8. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.4. – Persoanele juridice prevazute la art. 12 alin.(2) pot sa

solicite de la autoritatea competenta a statului recunoasterea sau
recunoasterea preliminara, dupa caz.”
9. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.5. – Grupurile si organizatiile de producatori, precum si

grupurile de producatori recunoscute preliminar functioneaza si pot fi
recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc
prin normele de aplicare a prezentei ordonante.”
10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
4

 • “Art.6 – (1) Principalele criterii de recunoastere a grupului de

producatori sunt:
a) sa se infiinteze la initiativa producatorilor agricoli si silvici;
b) sa indeplineasca conditiile minime de recunoastere privind
numarul de membri si valoarea productiei comercializate in comun,
conform normelor de aplicare a prezentei ordonante;
c) prevederea in actul constitutiv sau in statut a urmatoarelor
obligatii ale membrilor:
1. sa aplice deciziile adoptate de grupul de producatori cu privire la
raportarea productiei, tehnicile de productie si protectia mediului
inconjurator;
2. sa comercializeze cel putin 75din productia proprie prin
intermediul grupului de producatori;
3. sa faca parte dintr-un singur grup de producatori pentru aceeasi
grupa de produse;
4. sa puna la dispozitie informatiile solicitate de grupul de
producatori referitoare la suprafetele destinate productiei, tipul de
cultura, cantitatile recoltate si vanzarile directe, in vederea intocmirii
statisticilor;
5. sa plateasca contributiile financiare prevazute in actul constitutiv
pentru infiintarea si functionarea grupului de producatori;
d) prevederea in actul constitutiv sau in statut a dispozitiilor
privind:
1. proceduri de promovare, adoptare si modificare a deciziilor
grupului de producatori;
2. reglementari care sa permita producatorilor membri sa verifice
grupul si deciziile adoptate de acesta;
3. penalitati pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin conform
actului constitutiv, in special pentru neplata contributiilor financiare sau
pentru nerespectarea deciziilor adunarii generale;
4. reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata minima a
calitatii de membru care nu poate fi mai mica de un an;
5. reguli de excludere si retragere a membrilor din grupul de
producatori;
6. masuri contabile si bugetare necesare pentru functionarea
grupului de producatori;
e) sa dispuna de organe de conducere si de mijloace tehnice care sa
ii permita sa asigure managementul comercial si bugetar pentru
functionarea grupului.
5
(2) Criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori
precum si criteriile de recunoastere preliminara a grupurilor de
producatori vor fi prevazute in normele de aplicare a prezentei
ordonante.
(3) Perioada minima de functionare a grupurilor si organizatiilor de
producatori, precum si a grupurilor de producatori recunoscute
preliminar, in conditiile prezentei ordonante, nu poate fi mai mica de un
an.”
11. Titlul Capitolului III va avea urmatorul cuprins:

 • CAPITOLUL III

Avizul de recunoastere /recunoastere preliminara sau de retragere”
12. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.7. – Avizul de recunoastere/ recunoastere preliminara se

solicita de catre persoanele juridice prevazute la art. 12 alin. (2) in
conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.”
13. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.8 – (1) Autoritatea competenta a statului:

a) ia decizia de acordare a recunoasterii/ recunoasterii preliminare
in termen de 90 de zile de la data depunerii cererii insotite de toate
documentele necesare;
b) face verificari la intervale regulate pentru a stabili daca sunt
respectati termenii si conditiile de recunoastere/recunoastere
preliminara, iar in caz de nerespectare aplica penalitati si decide, daca
este cazul, retragerea recunoasterii/ recunoasterii preliminare.
(2) Respingerea cererii de recunoastere/ recunoastere preliminara
se comunica solicitantului in scris, motivat, in termen de 90 de zile.
(3) Avizul de recunoastere se inregistreaza intr-un registru special
deschis de catre autoritatea competenta a statului.”
14. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.9 – Responsabilitatea verificarii indeplinirii criteriilor si

conditiilor de recunoastere/recunoastere preliminara, precum si a
modului de utilizare a sprijinului financiar revine autoritatii competente
a statului, care elibereaza avizul de recunoastere/recunoastere
preliminara.”
6
15. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.10. – Modelul avizului de recunoastere/recunoastere

preliminara si cel al deciziei de retragere a recunoasterii/ recunoasterii
preliminare se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.”
16. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.11. – Avizul de recunoastere/recunoastere preliminara poate fi

retras de catre autoritatea emitenta printr-o decizie de retragere a
recunoasterii/ recunoasterii preliminare, in cazul in care:
a) nu mai sunt indeplinite criteriile de recunoastere/recunoastere
preliminara;
b) avizul de recunoastere/recunoastere preliminara a fost obtinut
prin prezentarea de date neconforme realitatii;
c) nu sunt respectate obligatiile cuprinse in actul constitutiv, fata
de membrii grupurilor de producatori recunoscute sau recunoscute
preliminar, precum si fata de cei ai organizatiilor de producatori.”
17. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.12. – Grupurile de producatori recunoscute sau recunoscute

preliminar, precum si organizatiile de producatori, functioneaza pe baza
statutului propriu aprobat de adunarea generala.”
18. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.13. – Scopul activitatii grupurilor si organizatiilor de

producatori, precum si a grupurilor de producatori recunoscute
preliminar, este comercializarea in comun a produselor agricole si
silvice ale membrilor, urmarind realizarea urmatoarelor obiective:
a) planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, in
special conform conditiilor de calitate si cantitate;
b) promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata a produselor
obtinute de membrii sai;
c) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la
producator;
d) promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de
productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului
inconjurator, in special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a
peisajului natural, precum si mentinerea si/sau promovarea
biodiversitatii.”
7
19. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.14. – (1) Calitatea de membru al unui grup de producatori

recunoscut sau recunoscut preliminar sau al unei organizatii de
producatori poate fi dobandita de catre orice producator agricol si silvic
care detine legal o baza de productie, isi declara in scris intentia de a
comercializa productia agricola ori silvica proprie in cadrul grupului sau
organizatiei de producatori si plateste cotizatia, in conformitate cu
statutul.
(2) Producatorii care au dobandit calitatea de membru se pot
retrage, renuntand la aceasta calitate, cu respectarea unui termen de
preaviz a carui durata este stabilita prin statut.”
20. Articolul 15 se abroga.
21. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.16. – Grupurile de producatori recunoscute sau recunoscute

preliminar, precum si organizatiile de producatori pot fuziona in cadrul
aceleiasi grupe de produse sau se pot diviza, pastrandu-si
recunoasterea/recunoasterea preliminara, cu respectarea dimensiunilor si
criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectiva de produse.”
22. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.17. – (1) Grupurile de producatori recunoscute sau

recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producatori
recunoscute pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si pot
solicita acordarea acestuia in numele membrilor lor, cu acordul adunarii
generale.
(2) Destinatia, modul si conditiile de acordare a sprijinului
financiar se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
(3) Grupurile de producatori recunoscute sau recunoscute
preliminar, precum si organizatiile de producatori recunoscute pot
beneficia de credite de investitii acordate de la bugetul de stat in cadrul
unor programe de finantare, inclusiv pentru accesarea programului
SAPARD, cu respectarea conditiilor de accesare impuse de aceste
programe.
(4) Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana,
producatorii agricoli si silvici organizati in grupuri si organizatii de
8
producatori pot beneficia de sprijin financiar oferit prin masuri de
dezvoltare rurala.
(5) Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, grupurile de
producatori recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si
organizatiile de producatori recunoscute vor putea beneficia de avantaje
financiare oferite numai in cadrul organizarii comune a pietei fructelor si
legumelor.
(6) La accesarea programelor de finantare pentru investitii,
grupurile de producatori recunoscute sau recunoscute preliminar,
precum si organizatiile de producatori recunoscute, pot beneficia de
cumularea plafoanelor maxime aferente fiecarui membru, astfel:
a) integral, daca are pana la 10 membri;
b) 70din fondul aferent numarului total de membri, daca are
intre 10 si 20 de membri;
c) 50din fondul aferent numarului total de membri, daca are
intre 20 si 50 de membri;
d) 25din fondul aferent numarului total de membri, daca are
peste 50 de membri.
(7) Grupurile si organizatiile de producatori care au beneficiat de
sprijin financiar de la bugetul de stat si au utilizat acest sprijin in alt scop
decat cel pentru care le-a fost acordat sunt obligate sa restituie integral
acest sprijin, inclusiv dobanzile aferente. ”
23. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

 • “Art.18. – Grupurile de producatori recunoscute sau recunoscute

preliminar, precum si organizatiile de producatori recunoscute nu pot
beneficia de dubla finantare publica pentru aceeasi activitate.”
Art.II. -Ordonanta Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea
si functionarea grupului de producatori, pentru comercializarea
produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile aduse prin
prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
dandu-se textelor o noua numerotare.”
9
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu
respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul
(2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR
PRESEDINTELE
SENATULUI
Adrian Nastase
Nicolae Vacaroiu
Bucuresti, 29 noiembrie 2005
Nr. 338

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.